บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน จะโอนเงินเข้าสูงสุด 700 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีไว้สำหรับประชาชนที่ด้อยโอกาสเพื่อใช้ซื้อสิ่งของจำเป็นเช่นอาหารเสื้อผ้าและยา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.