ธูปฤาษี

ประโยชน์ของ ธูปฤาษี (กกช้าง)

ธูปฤาษี ชื่อวิทยาศาสตร์ Typha angustifolia L. จัดอยู่ในวงศ์ธูปฤๅษี (TYPHACEAE) ธูปฤาษี เป็นไม้อายุหลายปีเหง้ารอบชนในระยะทางสั้น ๆ ลำต้นมีความสูงประมาณ 1.