มะแว้งเครือ

มะแว้งเครือ สมุนไพรมะแว้งเครือมีชื่อแคว้นอื่นๆว่า ด

Read More »

คูน

คูน สมุนไพรราชพฤกษ์มีชื่อแคว้นอื่นๆว่า กุเพยะ (กะเหร

Read More »

ฟ้าทะลายโจร

ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรฟ้าทะลายมิจฉาชีพ(มักเขียนไม่ถูกเ

Read More »

เพกา

เพกา สมุนไพรเพกามีชื่อแคว้นอื่นๆอีกเป็นต้นว่า ลิ้นฟ

Read More »

มะแว้งต้น

มะแว้งต้น สมุนไพรมะแว้งต้นมีชื่อแคว้นอื่นๆว่า แว้งค

Read More »

สับปะรด

สับปะรด สับปะรดมีชื่อเขตแดนอื่นๆว่า มะนัดหมายมะขะนั

Read More »

กะเพรา

กะเพรา สมุนไพรใบกะเพรา มีชื่อเขตแดนอื่นๆ ว่า กอมก้อก

Read More »

แมงลัก

แมงลัก สมุนไพรแมงลักมีชื่อเขตแดนอื่นๆว่า ก้อมก้อข้า

Read More »

ขี้เหล็ก

2

ขี้เหล็ก สมุนไพรขี้เหล็กมีชื่อเขตแดนอื่นๆว่า ขี้เหล

Read More »